Co dnes znamená být gentlemanem

 

Výrazem „gentleman“ se dnes rozhodně nešetří, ba naopak. Titulujeme jím širokou škálu mužů. Kdo si ale takové oslovení opravdu zaslouží?

Dle definice  

Někteří jsou čímkoli, co nenaplňuje tradiční definici výrazu gentleman zcela, rozčarováni. Jiní tvrdí, že typický gentleman musí disponovat vlastním personálem a nikdy by pro sebe nevařil. Nelze nesouhlasit víc. Vymezení významu se změnilo. K lepšímu, naštěstí. Jelikož gentlemanství je pro nás naprosto zásadním pojmem, rozhodli jsme se načrtnout, jak jeho naplnění vidíme my.

Gentleman dříve

Před sto lety gentleman platil za vysoce společensky postaveného a dobře zaopatřeného muže. I dnešní slovníková hesla se tohoto významu dosti drží. Většina lexikonů tento pojem vykládá jako zdvořilého nebo čestného muže vznešeného původu či muže bohatého s dobrým společenským postavením.

Jde ovšem o víc, než o uhlazenost a finanční zázemí. I čest je dnes koncept silně relativní. Muž oplývající tituly a statky již nemůže platit za gentlemana automaticky. Bohatství a moc už dávnou nejsou důležitou proměnnou této rovnice, peníze respekt nekoupí. Stačí se jen po očku mrknout do jakékoli politické scény či bulváru a mělo by být naprosto jasno.

Dle našeho názoru je současné pojetí gentlemana rovnostářské, a tak víc než kdykoli dřív platí, že muž si takový titul musí vydobýt a skutečně zasloužit.

Gentleman moderní

Význam pojmu je nyní komplikovanější, a o to více na něm záleží. My pevně věříme, že dnes, oproti minulosti, se gentlemanem může stát úplně každý (muž), je-li to jeho touhou. Nestane se jím však ze dne na den. Cesta samotná tu znamená víc nežli cíl. Moderního gentlemana tedy definujme následovně.

Je nedokonalý. Toto je pravděpodobně nejdůležitější položkou v seznamu. Gentlemanství nemá být nedosažitelným ideálem, počítá naopak s lidskou přirozeností se všemi jejími chybami a špatnými úsudky. Pravý kavalír si o sobě ani zdaleka nemyslí, že je ztělesněnou dokonalostí, avšak usiluje o ni. Vědomě přebírá zodpovědnost za své činy, znalosti a přístup ke světu.

Má vysoké standardy a nároky. Od okolí i sebe sama očekává ty nejlepší výkony, ať už jde o pracovní výsledky, morální hodnoty či kvalitu zboží.

Je vždy dobře oblečený – podle příležitosti, sezony i vlastního stylu a možností. Ošacení pro něj není otázkou peněz či předvedením finančního postavení. Vyjadřuje jím svou úctu k hostiteli, přítelkyni, kolegům či obchodním partnerům. Oděv mu není projevem marnivosti, nýbrž znalostí, vkusu a stylu. Neslouží k šokování či vyvolání žárlivosti. Reflektuje jeho osobnost.

Gentleman má dobré způsoby a vybrané chování. Zná základní pravidla etikety, je zdvořilý a uctivý. Nebojí se poprosit, rád poděkuje, omluvy jej neděsí. Hovoří tehdy, je-li to vhodné, je soudný.

Má otevřenou mysl. Nedomnívá si, že jeho názor je jediný správný. Rád se učí, je přístupný novým myšlenkám i konstruktivní kritice. Selhání vítá jako možnost k růstu a je zdravě, nikoli přehnaně, sebevědomý. Chce porozumět a pochopit. Nehádá se jen proto, aby předvedl své znalosti. Přimotá-li se náhodou k typické hospodské politické diskuzi, pravděpodobně se na chvilku omluví a odejde na čerstvý vzduch.

Umí zaujmout a je dobře informovaný. Umí vést inteligentní konverzaci na mnoho témat, aktivně se zajímá o okolní svět a buduje své znalosti. Pěstuje smysluplné zájmy a koníčky.

Gentlemanovy akce odpovídají jeho slovům. Jednoduše řečeno, činí pouze takové sliby, které má v úmyslu splnit.

S lidmi jedná bezvýhradně s respektem, ať už jde o kolegy, ženy, podřízené i nadřízené, personál apod. Věří, že všichni lidé jsou si rovni a sám jde příkladem. Nebojí se bojovat za práva znevýhodněných, je soucitný a racionální.

Zná rozdíl mezi arogancí a sebevědomím. Věří v sebe a své schopnosti nezávisle na ostatních, a nemusí tedy nikomu trapně dávat najevo svou domnělou nadřazenost.

Nezneužívá sílu a moc k osobním účelům, naopak maximálně usiluje o vyšší dobro.

Gentlemanství jako ideál

Stávat se a být gentlemanem je životní filosofií, nikoli směšným pozlátkem a nástrojem ke zviditelnění se, nejde a nemělo by jít o módní výstřelek. Život gentlemana vychází ze sebeuvědomění, následuje touhu o vlastní zdokonalení a přičiňuje se o obecné dobro. To vše s ultimátním stylem. Laťka je nastavena vysoko. Máte na to?

REZERVOVAT TERMÍN MĚŘENÍ